Werkwijze

De werkwijze van DurV coaching kenmerkt zich door oplossingsgericht werken. Dit betekent dat het probleem niet uitgebreid geanalyseerd wordt om het op te lossen, maar dat vooral samen met het kind en/of de ouder(s) gezocht wordt naar de oplossing.  Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen en het in zijn eigen kracht te zetten.
Uiteraard moet het probleem – de hulpvraag – duidelijk worden en vanaf dat moment wordt er gewerkt aan oplossingen. Over het algemeen heeft een kind zelf de oplossingen al in zich.
Als coach help ik het kind om deze bewust en eigen te maken.

Coach hond Mellow wordt ingezet tijdens de coachsessies. Soms is hij er actief bij betrokken, maar het kan ook voorkomen dat hij geen taak heeft en rustig op de achtergrond aanwezig is.  Mocht je liever helemaal niet willen dat coach hond Mellow er bij aanwezig is, is dat natuurlijk altijd te bespreken. 
Omdat de ouder(s) een prominente rol spelen in de opvoeding is het belangrijk dat ze regelmatig tijdens het coachen aanwezig zijn. Elke coachsessie wordt afgesloten samen met de ouder(s) en het kind.

coach praktijk oud-beijerland

Na aanmelding

De eerste stap, na aanmelding, is een intakegesprek waarin de hulpvraag uitgediept wordt en afspraken worden gemaakt over het vervolg en de wijze waarop de coachsessies vorm gaan krijgen. Uiteraard is dit niet een vastomlijnd traject en is er altijd ruimte om per keer te kijken wat nodig is.  De coachsessies starten in de praktijk van DurV coaching in Oud-Beijerland. Oefeningen en activiteiten vinden plaats in zowel  de praktijk als buiten in het naastgelegen natuurgebied ‘de Staart’ of in de schapenwei.

coaching kinderen